ro | en
ArgumentNr. 5/2013

Intervenții în peisaj – de la eveniment la experiment

Rezumat

Identitatea urbană este dependentă de remodelarea peisajului urban în vederea restructurării orașului. În acord cu tendințele dictate de societatea transformată de către noile tehnologii, noua identitate trebuie relaționată cu societatea, cu istoria urbană, cu valorile și caracterul locurilor, cu elementele de specificitate sau de potențial. Imaginea urbană, susținută de fenomenul de apropriere de către societate al spațiului pe care-l locuiește, devine marca, “brand”-ul acesteia, iar continuitatea spațială devine o calitate esențială a Peisajului Urban, care trebuie înțeles, memorat, apropriat.

În abordarea intervenției este necesară înțelegerea evadării din limitele fizice ale proiectului propriu zis, a percepției la scări diferite a sitului, în legătură cu teritoriul de care aparține, a „citirii” spațiului ca sumă de temporalități diferite, ca acumulări succesive, ca spațiu identitar aparținând comunității locale, rezultat al nevoilor și interacțiunilor sociale. Construirea peisajului urban necesită un demers secvențial, dar nu segmentat, care să permită derularea evoluției urbane în paralel cu evoluția societății, astfel încât secvențele să poată fi adaptabile, transformabile în funcție de noile cerințe apărute în procesul continuu de modificare a structurilor sociale tradiționale.

În cadrul intervențiilor urbane dezvoltate în ultimele decenii, acest lucru s-a dovedit principala motivație a investitorilor și punctul de plecare al conceptorilor, realizând acest lucru prin identificarea, apoi marcarea sau potentarea caracterului regional sau local (ca reacție împotriva unelor consecințe negative ale globalizării) – fie printr-un proces de restaurare sau revitalizare a patrimoniului, fie prin marcarea spațiilor sau zonelor fără identitate. S-a urmărit în toate cazurile o restabilire a coerenței spațiale urbane, construirea unui „oraș mozaic” caracterizat de succesiunea de locuri cu anumite semnificații, relaționate într-o rețea perceptibilă la nivelul peisajului urban, alcătuind prin specificitate identitatea orașului.

Download


Alte articole

Marina Mihăilă, Cristina Enache
O discuție: (Framing) Imaginile în mișcare pentru arhitectură și discursul critic arhitectural - semantici și forme (2017)

Cristina Enache
Identitate. Restructurare. Peisaj (2012)

Cristina Enache
Peisajul ca patrimoniu. Valoarea parcurilor monument. Studii: Parcul Carol și Parcul Știrbey (2010)

Cristina Enache
Peisajul erei informaționale între tehnologie și genius loci (2009)