ro | en
ArgumentNr. 2/2010

Scoaterea din pericol a clădirilor de patrimoniu

Rezumat

O clădire (ansamblu) de patrimoniu este, prin ansamblul componentelor sale – funcționale, structurale, arhitecturale, decorative, dotare tehnică, parcurs istoric – un tot unitar, o entitate de neseparat și, în consecință, orice tip de intervenție implică în egală măsură, alături de componenta necesar a fi conservată (scoasă din pericol), pe toate celelalte.

Intervenția de primă necesitate – scoaterea din pericol – necesară unei clădiri de patrimoniu pentru a fi conservată cel puțin în stadiul în care se găsește în momentul intervenției, precede lucrările de restaurare (conservare, consolidare, reabilitare, revitalizare, dotare, funcționalizare etc) pentru majoritatea monumentelor istorice din România.

Ca o consecință firească, intervenția de scoatere din pericol se supune aceluiași circuit impus de rigorile domeniului patrimonial: finanțare, cercetare - investigare - expertizare, proiectare, execuție, activități dovedit necesar a se desfășura concomitent pe tot parcursul intervenției - fie ca aceasta să se oprească la faza de stabilizare (conservare) a stării actuale, fie că sunt parcurse toate fazele restaurării.

Download


Alte articole

Virgiliu Polizu, Ruxandra Căpățână
Mănăstirea Voroneț. Completarea incintei istorice (2010)

Mircea Căpățână
Restaurarea muzeului Vila dr. N. Minovici (2010)

Mircea Căpățână, Ruxandra Căpățână
Metode de protecție în primă urgență pentru monumentele aflate în pericol. Studiu de caz: castel Pelișor (2010)