Mircea CĂPĂŢÂNĂ

Restaurarea muzeului Vila dr. N. Minovici

Abstract:

La capătul șoseleii Kiseleff, în partea de nord a Capitalei, a fost ridicată în 1905 una din cele mai remarcabile case în stil românesc ale Bucureștiului, realizată de către arhitectul Cristofi Cerchez, la solicitarea și îndrumarea prof.dr. Nicolaie Minovici, în egală măsură îndrăgostit de medicină și de artă populară românească.

Construcția asociază arhitectura locuinței românești fortificate de tip culă cu elemente de arhitectură populară ca prispa, scara exterioară, foișorul etc., cărora le inserează elemente decorative de sorginte brâncovenească.

Volumetria liberă așezată pe un subasment masiv, verticala foișorului, decupajul fațadei cu elementele sale decorative, structura planimetrică ș.a. se prezintă atât ca influențe ale specificului local, cât și ca indiscutabile rezonanțe ale contemporanului Art Nouveau vest european. Credem că rezultatul acestei fericite osmoze este remarcabil.

Download:

Publicat în Argument 2/2010


Articole de același autor:

Mircea CĂPĂŢÂNĂ:
Scoaterea din pericol a clădirilor de patrimoniu - Argument 2/2010
Metode de protecție în primă urgență pentru monumentele aflate în pericol. Studiu de caz: castel Pelișor - Argument 2/2010