ro | en
ArgumentNr. 2/2010

Mănăstirea Voroneț. Completarea incintei istorice

Rezumat

Nu întotdeauna a privi presupune și a „vedea”. Pornind de la această premisă o să prezentăm biserica Voronețului (biserica lui Daniil Sihastru, Ștefan cel Mare și Grigore Roșca) dincolo de bine cunoscuta sa percepție patrimonială, ca pe o „casă” cu o vârstă apreciabilă, cu suferințele specifice acesteia, cu tratamentul necesar pentru a ameliora consecințele trecerii timpului și a-I menține „tonusul” ridicat, ca martor neprețuit al unui timp de împliniri naționale și europene.

Această intervenție de „tratament”, neprofesională sau forțată, poate să distrugă, să scadă valoarea monumentului. Corect aplicată însă, ea poate să ridice valoarea intrinsecă a unui monument, fie că ne referim la valoarea sa culturală sau de folosință, la cea spirituală sau economică, dualitate permanentă a valențelor ce se contopesc ca o condiție a continuității și existenței patrimoniale.

Download


Alte articole

Virgiliu Polizu, Mircea Căpățână
Scoaterea din pericol a clădirilor de patrimoniu (2010)

Mircea Căpățână, Ruxandra Căpățână
Metode de protecție în primă urgență pentru monumentele aflate în pericol. Studiu de caz: castel Pelișor (2010)