Lorin NICULAE

Roșia Montană, patrimoniul condamnat

Abstract:

Situl cultural, natural și arheologic de la Roșia Montană se confruntă cu amenințarea unei extincții cvasi-totale cauzate de începerea unui proiect minier de amploare ce folosește metoda cianurației. Sunt amenințate cu dispariția galerii romane încă neexplorate, biserici, cimitire, case, un patrimoniu arheologic din perioada romană și preromană inestimabil. Pe lângă riscurile enorme pentru habitat ale creării unui iaz de decantare în valea Cornei, străjuit doar de un baraj din anrocamente și distrugerea resursei istorice neregenerabile, prezentarea reliefează drama familiilor supuse la presiunea strămutării și ilustrează dimensiunea proiectului printr-o suprapunere pe țesutul urban al Bucureștiului. Astfel, perimetrul exploatării miniere ocupă întreg centrul capitalei, mărginit de centura veche a orașului. În prezent, deși Roșia Montană este înscrisă în lista tentativă pentru a deveni sit protejat Unesco și în ciuda protestelor majorității societății civile din România, inclusiv organisme ca ICOMOS și OAR, presiunea politică este uriașă și sunt în pregătire modificări ale legislației actuale cu privire la exproprieri care să permită strămutarea forțată a localnicilor care se opun distrugerii și demararea proiectului minier.

Download:

Publicat în Argument 2/2010


Articole de același autor:

Lorin NICULAE:
Proiectul de arhitectură ca act de cunoaștere - Argument 7/2015
Locuința socială în sărăcie extremă - Argument 4/2012
Proiectarea comunicativă, factor cheie al sustenabilitatății arhitecturii sociale - Argument 6/2014
ARHIPERA - arhitectură pe limită - Argument 5/2013
Educația non-formală în învățământul de arhitectură - Argument 8/2016
Inovația în design. O reconsiderare necesară - Argument 9/2017
Casa din zori - Argument 10/2018