ro | en
ArgumentNr. 10/2018

Punct de stație: Iubesc București

https://doi.org/10.54508/Argument.10.02

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

În orice oraș există puncte din care el este fotogenic. Puncte mai cunoscute sau mai puțin cunoscute. Proiectul PUNCT DE STAȚIE: IUBESC BUCUREȘTI are două ținte:

1. să facă cunoscut turiștilor o serie de astfel de puncte din care să fotografieze orașul. Punctele vor fi stabilite la recomandarea unui grup de fotografi de stradă care iubesc Bucureștiul, care vor fi intervievați în acest sens.

2. propune o platformă online, participativă, în care să se adune fotografii din fiecare punct de stație, intepretări ale aceluiași loc la diverse momente din an și din zi, o bază de date pentru un oraș viu.

Rezultatele acestui proiect vor fi măsurate de:

- premii lunare pentru cea mai buna imagine/ punct de stație (posibilă colaborare cu f64)

- elemente de marketing pentru oraș - afiș/ punct de stație/ fotografiile premiate.

Punctele de stație pot fi disponibile online, ideal și fizic pe teren.

Download


Alte articole

Letiția Bărbuică
Necesitatea unui nou tip de pedagogie de arhitectură (2016)

Letiția Bărbuică
Studiu de caz – Metropolis Center, București (2015)

Letiția Bărbuică
București – noul autism cromatic (2013)