ro | en
ArgumentNr. 14/2022

Materiale și Sisteme Inovatoare pentru Mediul Construit Finanțate prin Programele Europene

https://doi.org/https://doi.org/10.54508/Argument.14.18

  • / cercetător științific dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Vasta ofertă de finanțare a cercetării în UE cuprinde programe care finanțează studii experimentale, pe diferite paliere, ce conduc inclusiv la materiale și sisteme constructive pentru ecologizarea mediului antropic.

Constituit pe o indexare de noi tehnologii din ultima decadă, relevantă pentru domeniul arhitecturii și urbanismului, articolul propune o analiză a direcției în care aceste inovații duc societatea europeană, inclusiv prin prisma implicării profesioniștilor din domeniu în experimente. Este de interes și modul în care (și dacă) sunt remarcate de cetățeni, sau cum pot aceste descoperiri să educe publicul și să provoace transformări societale.

Se remarcă o caracteristică de ciclicitate de progres prin inovare în cadrul Uniunii Europene; aceasta finanțează cercetări bazate pe priorități, ce conduc la descoperiri noi iar rezultatele testării infirmă sau confirmă direcții optime de dezvoltare posibile; concomitent, adoptarea, utilitatea, impactul și popularitatea inovațiilor în cotidian și percepția populației conduc la definirea de noi priorități.

Metodologic, s-au selectat trei programe-cadru recente: FP7, Orizont 2020 și Orizont Europa, prin care s-au finanțat consistent experimente și proiecte cu aplicabilitate directă în arhitectură, teritoriu, materiale, sisteme și tehnologii inovatoare care să contribuie la îmbunătățirea calității spațiului construit. Un filtru suplimentar pentru analiza acestor finanțări a fost selecția celor referitoare la mediul înconjurător, soluții bazate pe natură, ecologice, sintetizate după apeluri / topice.

Analiza a relevat importanța recunoscută a materialelor sau componentelor constructive în tranziția către ecologizarea mediilor antropice noi sau de reabilitat. În acest sens, se promovează implicarea companiilor de arhitectură, prin premiile anuale Noul Bauhaus European. Sistemele urbane ce urmăresc atingerea țintelor Pactului Verde sunt sprijinite prin Misiunile 1 (adaptarea la schimbări climatice) și 5 (100 orașe inteligente, neutre climatic), pe baza rezultatelor încurajatoare ale proiectelor tematice din anii precedenți.

Tendințele pentru viitorul apropiat sunt evidențiate prin concluziile examinării proiectelor și inovațiilor studiate.

Cuvinte cheie

finanțări, proiecte europene, materiale ecologice, soluții bazate pe natură, tranziția verde, noul Bauhaus European

Download

Referințe

  1. Astudillo, J. et al. (2018). New Biocomposites for Innovative Construction Facades and Interior Partitions. In Journal of Facade Design and Engineering, [S.l.], v. 6, n. 2. (pp. 065-083).  ISSN 2213-3038. doi.org/10.7480/jfde.2018.2.2104.
  2. Cuzman, O.A., Richter, K., Wittig, L. et al. (2015). Alternative nutrient sources for biotechnological use of Sporosarcina pasteurii, World J Microbiol Biotechnology 31. (pp.897–906) . doi.org/10.1007/s11274-015-1844-z  
  3. Grazuleviciene,R., et.al. (2015). Surrounding greenness, proximity to city parks and pregnancy outcomes in Kaunas cohort study, Elsevier International Journal of Hygiene and Environmental Health, Vol. 218, Issue 3. (pp358-365). ISSN 1438-4639. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2015.02.004
  4. Hebel, D., Heisel, F. (2017). Cultivated Building Materials. Industrial Natural Resources for Architecture and Construction, Basel: Birkhauser. ISBN 978-3-0356-1106-9
  5. Ibric, A. (2016). Architectural Interfaces as Local Ecosystemic Tools of the Built Environment. In Panait, A. (ed.) RRRC 2016 - Risk Reduction for Resilient Cities, International Conference: Abstracts. București: Ed. Univ. „Ion Mincu”, ISBN(print) 978606-638-154-3, ISBN (DVD) 978-606-638-155-0
  6. Ibric, A. (2020). Materiale inovatoare și versiuni noi de elemente și sisteme constructive  rezultate din proiecte cu finanțare europeană, sub-capitol în Interfețe arhitecturale ca instrumente ecosistemice ale mediului antropic, Teză de Doctorat, București: UAUIM 2020
  7. Labati, R.D., et.al, (2015). Improving OSB wood panel production by vision-based systems for granulometric estimation, In Proc. of the 1st Int. Forum on Research and Technologies for Society and Industry - Leveraging a better tomorrow (RTSI 2015), Torino, Italia, (pp. 557-562). doi: 10.1109/RTSI.2015.7325157.
  8. Müller, M. (2017). Improved indoor air quality through photocatalytically active coatings, OSIRYS – Forest based composites for façades and interior partitions to improve indoor air quality in new builds and restoration. Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB. https://www.igb.fraunhofer.de/en/reference-projects/osirys.html