ro | en
ArgumentNr. 14/2022

Percepția noului spațiu de lucru: Între identitatea companiei și identitatea individului

https://doi.org/https://doi.org/10.54508/Argument.14.06

 • / drd. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Spațiul biroului este supus unui proces continuu de adaptare la societatea aflată în continuă schimbare. Evoluțiile în sistemele de informații și comunicare, schimbarea climatică, globalizarea și, mai nou, pandemia, adaugă provocări fără precedent în proiectarea spațiului. În era de-contextualizării, în care toate clădirile arată similar, poziția și atractivitatea angajatorului pe piața muncii se obțin și se păstrează mai greu ca niciodată. Se observă în acest sens o tendință către instaurarea unei identități corporative, care să contracareze uniformizarea, care să realizeze imagini de neconfundat. Lucrarea de față dorește să identifice și să analizeze relația interdependentă individ-corporație prin analizarea unor proiecte contemporane de spații interioare din clădiri de birouri în Germania, urmând să expună câteva direcții principale pentru implementarea unor spații simbolice, autentice, specifice, care să satisfacă dorințele individului și să îl ajute să rezoneze și să se identifice cu spațiul în concordanță cu formele contemporane de lucru.

Cuvinte cheie

spațiu de lucru, cultură corporativă, identitate, materialitate

Download

Referințe

 1. Anon. 2019a. „Der Leuchtturm unter den Arbeitswelten Wörwag Headquarters”. ifgroup.de. Preluat în 30 aprilie 2022 (https://ifgroup.org/de/projekt/13585/woerwag-headquarters/).
 2. Anon. 2020b. „Das WIR gewinnt. Aktion Mensch Headquarters”. ifgroup.de. Preluat în 30 aprilie 2022 (https://ifgroup.org/ de/projekt/14320/aktion-mensch-headquarters/). de Botton, A. 2019. Alain de Botton, Work and emotional intelligence.
 3. Habscheid-Führer, T., și Grothaus C.J. 2016. Über den Zusammenhang von Unternehmenskultur und Architektur. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
 4. Heidegger, M. 1995. Originea operei de artă. București: Humanitas.
 5. Kim, Y. 2013. „On Flexibility in Architecture Focused on the Contradiction in Designing Flexible Space and Its Design Proposition”. Architectural Research 15(4):191–200. doi: 10.5659/AIKAR.2013.15.4.191.
 6. Klotz, H., Höpfner, R. și Fischer, V. 1985. Moderne und Postmoderne. Architektur der Gegenwart 1960–1980. Braunschweig/ Wiesbaden: Vieweg.
 7. Leach, N. 2016. Uitați-l pe Heidegger. București: Paideia.
 8. Rogers, R. 1997. Cities for a small planet. Faber and Faber Limited.
 9. Romeiß-Stracke, F. 2018. „Rezonanz”. Portal. Preluat în 31 ianuarie 2022 (https://www.hoermann.de/portal/ portal-44-kultur-tourismus/de/resonanz/).
 10. Rosa, H. 2016. Resonanz. Eine Theorie der Weltbeziehung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.