ArgumentNr. 13/2021

Insula urbană ca morfem. Inserții pe Calea Moșilor

https://doi.org/10.54508/Argument.13.21

  • / stud. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat:

Procesul de analiză și propunere a unor inserții în zona protejată Calea Moșilor atrage atenția cu privire la rolul pe care îl are sau poate avea insula urbană în dezvoltarea urbană – este aceasta un element pasiv sau un instrument activ?

Comentând două proiecte realizate în anul IV sub tema-cadru „conversie: extindere, reabilitare, construire în mod sustenabil”, ne vom raporta la identitatea acestui element morfologic prin prisma înțelegerii orașului ca organism. Pentru aceasta se va considera parcursul analizei ca studiu al tipologiei bazate pe proces (conceptul lui Caniggia și Maffei) iar parcursul proiectării ca fiind orientat pe obiectul integral, mai mult decât pe un obiect integrat (conceptul lui Ellin al urbanismului integral).

Aceste observații care pun accentul pe importanța etapizării relevă nevoia definirii termenului utilizat pentru insula urbană ca morfem și nu doar ca element constitutiv, reafirmându-i astfel rolul său activ și potențialul creativ în dezvoltarea urbană.

Cuvinte cheie: revitalizare, proces, integrare, morfologie, insula urbană

Publicat în Argument 13/