ro | en
ArgumentNr. 12/2020

Spațiul ca rezumat

https://doi.org/10.54508/Argument.12.16

  • / stud. arh., Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași

Rezumat

Fondul construit este un produs al societății. Societatea poate fi definită printr-o serie de clasificări: mărime, areal geografic, politic, artistic, interese șamd. Este posibilă rezumarea multitudinii de referințe într-o singură noțiune, spațiul? Oamenii modelează spațiul în care trăiesc până la stabilirea unei matrice. Mai departe spațiul matrice este factorul de influență asupra omului, pe care va căuta să îl reorganizeze în locul pe care îl ocupă și astfel conturând un tip de imagine urbană. În conștiința poporului român, plaiul este o structură configurativă sinonimă cu locul și apartenența. Fiecare cultură poate fi înțeleasă după simțul spațiului și cum rezonează la alte tipuri de spații. La rândul lor, acestea pot fi descrise geometric, tridimensional, sau la nivelul percepțiilor, făcând referire la „genius loci”. Dacă o anumită grupare de oameni poate fi descrisă și înțeleasă în funcție de apartenența la un spațiu fizic specific, atunci putem explica modul în care această grupare se manifestă în cadrul urban?

Cuvinte cheie

spațiu matrice, fond construit, societate, cultură, fenomen social, oraș, spațiu geometric, spațiu ca percepție

Download