ro | en
ArgumentNr. 10/2018

ReGen. Un viitor creativ pentru Moara lui Assan

https://doi.org/10.54508/Argument.10.13

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România
  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

Viitorul pare să aducă odată cu densificarea intensă a orașelor și tendința de uniformizare a arhitecturii prin pierderea interesului față de valoarea moștenirii trecutului și a formelor sale caracteristice. În acest context, acțiunile de salvgardare și aliniere cu cerințele contemporane a funcțiunilor monumentelor și ansamblurilor istorice contribuie atât la sustenabilitatea fondului construit, cât și la activarea (socială și culturală) a zonelor din care acestea face parte. Studiul de caz vizează o propunere de regenerare urbană a Morii lui Assan, ansamblu clasificat ca monument istoric ce povestește despre trecutul industrial al Bucureștilor și care este îmbogățită prin proiect cu o nouă funcțiune contemporană menită să-i prelungească viața și să-i diversifice posibilitățile de utilizare.

Download


Alte articole

Ana Maria Crăciun, Ștefania Pană, Theodora Radu, Oana Dăscăloiu
Ecoul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 3) (2015)

Ana Maria Crăciun, Ștefania Pană, Theodora Radu, Oana Dăscăloiu
Ecoul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 3) (2015)