Oana DĂSCĂLOIU, Theodora RADU

ReGen. Un viitor creativ pentru Moara lui Assan

Abstract:

Viitorul pare să aducă odată cu densificarea intensă a orașelor și tendința de uniformizare a arhitecturii prin pierderea interesului față de valoarea moștenirii trecutului și a formelor sale caracteristice. În acest context, acțiunile de salvgardare și aliniere cu cerințele contemporane a funcțiunilor monumentelor și ansamblurilor istorice contribuie atât la sustenabilitatea fondului construit, cât și la activarea (socială și culturală) a zonelor din care acestea face parte. Studiul de caz vizează o propunere de regenerare urbană a Morii lui Assan, ansamblu clasificat ca monument istoric ce povestește despre trecutul industrial al Bucureștilor și care este îmbogățită prin proiect cu o nouă funcțiune contemporană menită să-i prelungească viața și să-i diversifice posibilitățile de utilizare.

Afiliere: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România

Download:

Publicat în Argument 10/2018


Articole de aceiași autori:

Theodora RADU:
Ecoul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 3) - Argument 7/2015
Oana DĂSCĂLOIU:
Ecoul (Workshop-ul „Locuri în afara limitei”, Echipa 3) - Argument 7/2015