ro | en
ArgumentNr. 14/2022

Abstractul în Sensibilitatea Arhitecturii

https://doi.org/https://doi.org/10.54508/Argument.14.17

  • / stud. drd., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Comunicarea și promovarea arhitecturii au un rol din ce în ce mai important în societatea actuală din România, mai ales într-o lume din ce în ce mai digitalizată. Astfel, tehnicile de promovare și teoriile comunicării pot fi fructificate în domeniul arhitecturii. De asemenea, percepția pe care o are atât publicul larg, cât și publicul specializat, este determinată de modul de comunicare al arhitecturii. Buna comunicare, atât în fața publicului, cât și în relația arhitect-beneficiar, determină fundamental soarta operei unui arhitect și, de aceea, trebuie să se pună mult accent pe acest aspect. Promovarea tinerilor arhitecți, a arhitecților deja consacrați, precum și a patrimoniului cultural reprezintă un deziderat ce trebuie atins. Sensibilitatea în arhitectură este determinată de mai multe aspecte, inclusiv mediul socio-economic, dar se referă și la profunda comuniune om-clădire. De asemenea, pe lângă instrumentul cu ajutorul căruia arhitectura comunică oamenilor, respectiv partea vizuală, grafică, se observă că și simțurile omului sunt implicate.

Cuvinte cheie

arhitectură, comunicare, promovare, sensibilitate, percepție, relații publice.

Download

Referințe

  1. Curinschi Vorona, G. (1991). Introducere în arhitectura comparată. București: Editura Tehnică.
  2. Dinu, M. (2007).  Comunicarea-repere fundamentale. București: Editura Orizonturi.
  3. Huizinga, J. (2012). Homo ludens, traducere de H.R.Radian. București: Editura Humanitas.
  4. Huizinga, J. (1970). Homo ludens: A Study of the Play Element in Culture. London: Paladin Le Breton, D. (2001). Despre tăcere, traducere de Constantin Zaharia. București: Editura ALL.
  5. Olins, W. (2009). Manual de Branding. București: Editura Vellant.
  6. Simion, Ș. (2017). Ambiguitatea capodoperei - Livio Vacchini prin 11 dialoguri. București: Editura Fundației Arhitext Design.