ro | en
ArgumentNr. 14/2022

Materialitate și percepție în arhitectura spațiilor de expunere a artei. De la cubul alb la o experienţă senzorială complexă

https://doi.org/https://doi.org/10.54508/Argument.14.15

 • / dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Arta și arhitectura au conlucrat adeseori, așa că nu este surprinzător faptul că arhitecți din întreaga lume continuă să creeze şi să transforme spații pentru expunerea artei într-un cadru propice. Arta a fost întotdeauna o evadare din lume, o glorificare a lumescului și o modalitate de a traduce emoțiile umane. Ea a evoluat sub forma unor diverse mişcări și stiluri de-a lungul timpului, însă tradiţionala galerie elitistă constituită dintr-un spaţiu steril, lipsit de accente, pentru a pune obiectiv în valoare doar operele pe care le conţine domină arhitectura muzeelor de foarte mult timp. De la colecţiile regale şi până la muzeele naţionale, ori colecţiile de salon, istoria expunerii operelor de artă a cunoscut etape bogate şi variate. De-a lungul acestei evoluţii, un punct de cotitură se înregistrează în anii 1930, când Muzeul de Artă Modernă din New York şi directorul său, Alfred H. Barr jr. au dezvoltat noţiunea estetică de „cub alb”. Aceasta era o metodă de expunere ce avea ca scop focalizarea neutră asupra lucrărilor prezentate prin eliminarea din spaţiul acestora a tot ceea ce ar fi putut interfera cu obiectul expus pentru a răspunde astfel nevoilor specifice epocii respective. De atunci şi până acum, societatea şi cultura au cunoscut schimbări importante, dar în esenţă, spaţialitatea şi modul de expunere în muzeele de artă modernă şi contemporană şi galerii a rămas în mare parte acelaşi, fără a mai ţine cont de nuanţele prezentului.

Lucrarea de faţă îşi propune să exploreze modurile prin care o serie de arhitecţi, artişti şi curatori s-au detaşat în diferite perioade de viziunea „cubului alb” şi s-au orientat către utilizarea arhitecturii ca suport pentru construirea unui discurs artistic şi curatorial coerent, ce nu se limita doar la caracterul vizual al expoziţiei, ci angajau (toate) simţurile vizitatorului într-o percepţie senzorială complexă. Se va face referire la experimentele spaţiale ale lui El Lissitzky, la expoziţiile Linei Bo Bardi, care reinterpreta modurile convenţionale de comunicare şi vocabularul arhitectural pentru a crea o experienţă multisenzorială. Totodată se vor studia expoziţii sau galerii concepute de arhitecţi contemporani, precum Alvaro Siza şi Carlos Castanheira, care subliniază, de asemenea, rolul arhitecturii şi al caracteristicilor ei în ceea ce priveşte construirea unui concept artistic şi implicarea privitorului în receptarea şi decodificarea mesajului.

Cuvinte cheie

spaţiu expoziţional, percepţie spaţială, curatoriat, cub alb

Download

Referințe

 1. Birkett, W. B. (2012). To Infinity and Beyond: A Critique of the Aesthetic White Cube (teza de dctorat). Universitatea Setton Hall, South Orange. Citită de la https://scholarship.shu.edu/theses/?utm_source=scholarship.shu. edu%2Ftheses%2F209&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
 2. Carrier, D. (1987). The Display of Art: An Historical Perspective, Leonardo 20, 1, 83-86.
 3. Coutinho, B., si Tostões, A. C. (2020). The role of architecture in an engaging and meaningful experience of the physical exhibition. Sophia Journal, 5(1), 36–53. doi:/10.24840/2183-8976_2019- 0005_0001_04
 4. Fabrizi, M. El Lissitzky’s “Cabinet of Abstraction”, Socks, Citit de la https://socks-studio.com/2015/08/29/ el-lissitzkys-cabinet-of-abstraction/
 5. Jung, H. & Park, S. (2021). Pavilion as an architecture for new placeness: a case of Serpentine Pavilion project, Journal of Asian Architecture and Building Engineering. doi:10.1080/13467581.2021.2024197.
 6. Klonk, C. (2009), Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800 to 2000. New Haven: Yale University Press; Koro, A. (2014), The wall and the canvas: Lissitzky’s spatial experiment and the white cube, Art & Cult, 13, 22-31.
 7. Löschke, S. K. (2012), Crafting relations: Aspects of materiality and interactivity in exhibition environments, Craft + Design Enquiry, 4, 89-107. doi:10.22459/CDE.04.2012.05.
 8. Mcbride, H. (1997), The Flow of Art: Essays and Criticisms, Yale University Press.
 9. Myzelev, A (2017) Exhibiting Craft and Design, Transgressing the white cube paradigm, 1930 – present, New York, Routledge. O’Doherty, B. (1976), Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space, Santa Monica, San Francisco, The Lapis Press.
 10. Schapiro, M. (1978). The Nature of Abstract Art, Modern Art: 19th and 20th Centuries, New York: G. Brazziler.
 11. Serain, C. (2018), The Sensitive Perception of Cultural Heritage’s Materiality through Digital Technologies, Studies in Digital Heritage, doi: 10.14434/sdh.v2i1.24606.
 12. Wallach, A. (1998), Exhibiting Contradiction: Essays on the Art Museum in the United States, University of Massachusetts.

Alte articole

Iris Ganea-Christu
Fenomenul migraționist intern și perspectivele unui nou tip de locuire rural-urbană (2019)