ro | en
ArgumentNr. 13/2021

Spațiul locuirii urbane - O nouă paradigmă. Potențialul zonelor cu țesut tradițional difuz de a se adapta unui nou model de locuire

https://doi.org/10.54508/Argument.13.17

 • / asist. drd. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Contextul actual, marcat de pandemie, a relevat pe parcursul ultimului an o serie de probleme ale spațiilor în care omul își desfășoară activitățile. Prefigurate inițial ca schimbări de scurtă durată în rutina de zi cu zi, izolarea, carantina, distanțarea socială și munca de acasă au devenit aspecte comune ale realității din prezent, transformând percepția omului despre spațiile în care trăiește. Unul dintre spațiile cele mai afectate de schimbările din ultimul an este spațiul locuirii, în special cel al locuirii urbane, locuința devenind pentru mulți un spațiu hibrid, un surogat pentru o serie de activități care se desfășurau în afara locuinței: muncă, educație, loisir.

Transpunerea acestor funcțiuni în interiorul locuințelor a generat anumite disfuncții, manifestate pregnant în special în cazul locuințelor colective din blocuri: spațiu insuficient, contactul restrâns cu exteriorul, posibilitățile minime de socializare fiind câteva dintre neajunsurile vieții la bloc în condițiile noului context. O schimbare de paradigmă în ceea ce privește locuirea urbană pare, în realitatea actuală, mai mult decât necesară.

Un teritoriu cu potențial în reimaginarea locuirii urbane îl reprezintă zonele cu țesut tradițional difuz. Acestea se confruntă, la rândul lor, cu o serie de probleme: fondul construit vechi este în multe cazuri abandonat, degradat, demolat și parazitat de intervenții contemporane străine locului. Tipologia locuirii din aceste zone pare să ofere mai multe decât modelul apartamentului din bloc: contactul direct cu exteriorul, apropierea de vecini, micile spații publice din vecinătate. În acest sens, lucrarea va investiga transformările pe care le-a suferit spațiul locuirii urbane în ultimul an, disfuncțiile apărute în urma acestor transformări și modele de locuire care ar putea răspunde mai bine la nevoile actuale generate de criza pandemiei.

Cuvinte cheie

locuire urbană, context, locuire hibrid, locuire în pandemie, locuire post-pandemie, noua paradigmă, țesut tradițional difuz

Download

Referințe

 1. Arnold, P., Quintas, N. (2020), Global study: Community-Led Housing in the COVID-19 context. https://www.urbamonde.org/en/projects/community-led-housing-a-concrete-response-to-covid-19/HOUSING%20&%20COVID%20STUDY%20(EN).pdf accesat la 02.09.2021
 2. Biciuşcă, F. (2007) Experimentul Căţelul (pp. 18-30). București, Paideia.
 3. Crișan, R. (2004) Reabilitarea locuinței urbane tradiționale, București, Paideia.
 4. Gheorghiu, P. (2010) Un specific de locuire bucureștean. Locuința modernă de mică și medie înălțime din perioada 1930-1940, București, Editura Universitară Ion Mincu.
 5. Gociman, C. (2016) Strategii reziliente în reducerea riscului la multihazard, București, Editura Universitară Ion Mincu.
 6. Idenburg, F. (2020) Arh. Florian Idenburg, SO-IL: How the Coronavirus will reshape architecture? https://www.newyorker.com/culture/dept-of-design/how-the-coronavirus-will-reshape-architecture accesat la 02.09.2021
 7. Lascu, N. (1997) Legislație și dezvoltare urbană. București 1931-1952, București, Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu.
 8. Majuru, A. (2013), Problematica locuirii colective în cartierele-dormitor. http://www.e-antropolog.ro/2013/06/problematica-locuirii-colective-in-cartierele-dormitor-2/ accesat la 05.03.2021
 9. Makhno, S. (2020) Arh. Sergey Makhno, Sergey Makhno Architects: Life after coronavirus: how will the pandemic affect our homes? https://www.dezeen.com/2020/03/25/life-after-coronavirus-impact-homes-design-architecture/ accesat la 02.09.2021
 10. Stanciu, I. (2020) Arh. Iulia Stanciu, STARH: Paradoxal, cred că a construi „acasă” pentru un arhitect este de a nu construi totul absolut și fără rest și de a lăsa loc casei și locuitorilor să evolueze. https://www.borocommunication.ro/arh-iulia-stanciu-starh-paradoxal-cred-ca-a-construi-acasa-pentru-un-arhitect-este-de-a-nu-construi-totul-absolut-si-fara-rest-si-de-a-lasa-loc-casei-si-locuitorilor-sa-evolueze accesat pe 02.09.2021
 11. Suditu, B. (2016) Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri (1459-1989) (pp. 11-129). București, Compania.
 12. Zahariade, A.M. (2016) De la înfundătură la intrare: Locuri ale Bucureștiului cotidian, București, Editura Universitară Ion Mincu.
 13. ***ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224340 accesat pe 05.03.2021