ArgumentNr. 13/2021

LIMITLESS – Proiectare generativă

https://doi.org/10.54508/Argument.13.07

  • / drd. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat:

Proiectarea generativă duce la complexitate și diversitate. Practic, se explorează noi limite fiind depășit hotarul celor actuale, indiferent dacă vorbim de: formă, performanțe, sustenabilitate etc. Mai mult, arhitectul este împins în a-și depăși credo-ul și de a fi inclusiv un coordonator al procesului digital care se bazează pe experimentare și cunoaștere, proces care poate stimula și propulsa capacitatea creativă spre noi culmi. Această nouă abordare de proiectare, care utilizează competențele tehnologice actuale, permite căutarea și interpretarea unor noi valențe ale spațiului construit și combate posibilele limite ale minții umane.

Cuvinte cheie: proiectare generativă, complexitate, ierarhie, topologie

Publicat în Argument 13/