ro | en
ArgumentNr. 13/2021

LIMITLESS – Proiectare generativă

https://doi.org/10.54508/Argument.13.07

 • / drd. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Proiectarea generativă duce la complexitate și diversitate. Practic, se explorează noi limite fiind depășit hotarul celor actuale, indiferent dacă vorbim de: formă, performanțe, sustenabilitate etc. Mai mult, arhitectul este împins în a-și depăși credo-ul și de a fi inclusiv un coordonator al procesului digital care se bazează pe experimentare și cunoaștere, proces care poate stimula și propulsa capacitatea creativă spre noi culmi. Această nouă abordare de proiectare, care utilizează competențele tehnologice actuale, permite căutarea și interpretarea unor noi valențe ale spațiului construit și combate posibilele limite ale minții umane.

Cuvinte cheie

proiectare generativă, complexitate, ierarhie, topologie

Download

Referințe

 1. Alexander, C. (1964). Notes on the synthesis of Form - Harvard University Press.
 2. Basu, P. (2018). Artificial intelligence in architecture: Generating conceptual design via deep learning – Research Article, Volume: 16 issue: 4.
 3. Carpo, M (2017). The Second Digital Turn – Design Beyond Intelligence. MIT Press.
 4. Davis, D. (2020). Generative Design is doomed to fail – web article: https://www.danieldavis.com/generative-design-doomed-to-fail/
 5. Emmer, M. (2010). The Idea of Space, from Topology to Virtual Architecture. XIII Generative Art Conference – Politecnico di Milano, Italy.
 6. Kolarevic, B. (Ed.). (2003). Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing (1st ed.). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780203634561
 7. Manoliu, R.M. (2011). Dialogul concretului cu virtualul în arhitectura modernă: metafora spațiului arhitectural. Doctoral thesis – University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”
 8. Rohrmann, J. (2019). Design Optimization in Early Project Stages - A Generative Design Approach to Project Development. Lucrare de master – Technical University of Munich.
 9. Ruber, J. ( 2011). Generative Process in Architectural Design. Doctoral Thesis – The Royal Danish Academy of Fine Arts
 10. Schwartz, B. ( 2021). Paradoxul alegerii. De ce mai mult este mai puțin –  Editura Curtea Veche.
 11. Schwartz, Y. (2020). Generative Design is here to stay – article: https://www.linkedin.com/pulse/generative-design-here-stay-yair-schwartz-phd/?fbclid=IwAR2Cfj_u8JGPr1UxpP9wbQh4iU7Fc2SMxRDKm_f-B6cAwAONYmGB78xqXBQ