ArgumentNr. 13/2021

Spațiul textil – Spațiu versatil

https://doi.org/10.54508/Argument.13.04

  • / prof. dr. habil. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat:

Dincolo de imperativul necesității din ultimul an, ce a schimbat percepția și modul de utilizare a multor spații și funcțiuni, spațiul construit ”cerea” deja, prin înşiși utilizatorii săi, o flexibilitate, o multifuncționalitate, o abordare diferită a sa. Este adevărat că această tendință este exprimată mai ales de generațiile tinere, millenials și Z, ce adeseori adoptă un mod de viață minimalist, flexibil la schimbări și deschis la nomadism mai ales la prima tinerețe, în scopul acumulării de experiențe și experiență într-un domeniu sau altul. Pe de altă parte, multifuncționalitatea spațiilor nu este o abordare nouă. Ea există de mii de ani și este documentată de istoria arhitecturii, drept pentru care nu voi dezvolta mai departe această direcție.

În ultimul an, cel mai solicitat spațiu în a deveni multifuncțional a fost spațiul privat, locuința, căminul nostru. Impunerea lucrului sau a școlii de acasă a creat nevoia ca aceasta să găzduiască mai multe funcțiuni simultan sau secvențial, necesar a fi reflectate într-o anumită flexibilitate/versatilitate în conformarea spațială și/sau a amenajării interioare.

Această adaptabilitate poate fi realizată cu ajutorul materialelor textile. Deși material efemer prin însăși natura sa și privit timp de câteva mii de ani ca ”accesoriu” al construcțiilor, posibilitățile tehnice contemporane permit întoarcerea la originile utilizării sale și realizarea de adevărate structuri (interioare și exterioare) ce prezintă nenumărate avantaje față de materialele de construcție tradiționale: greutate redusă, flexibilitate, montare/demontare facilă, plus o serie de caracteristici fizice și chiar psihologice importante.

Pornind de la studiul unor exemple de aplicații ale materialelor textile contemporane înclinațiavoi argumenta ”predispoziția” acestora pentru soluționarea problemelor din punct de vedere arhitectural în spațiile private necesar a fi versatile.

Materialele textile reprezintă o (re)sursă care a început a fi folosită mai intens în ultimii cincisprezece ani, dar sunt departe de a-și fi atins pe deplin potențialul în domeniul arhitecturii.

Cuvinte cheie: materiale textile, cămin, spațiu flexibil, versatilitate

Publicat în Argument 13/


Alte articole:

Beatrice-Gabriela Jöger
Tradiție și modernitate în utilizarea materialelor textile în arhitectură (2010)