ArgumentNr. 12/2020

Avangarda în Ungaria partea I: Opere construite ale lui Farkas Molnár și contextul acestora

https://doi.org/10.54508/Argument.12.11

  • / cercetător dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO

Rezumat:

Acest articol prezintă contribuția artiștilor maghiari care au lucrat cu spațiul și a arhitecților la Avangardă. Scriitorul Lajos Kassák a contribuit cu scrierile lui la propagarea Avangardei (precum revistele din alte țări, de exemplu „Contimporanul” în România). Eforturile de a inova arhitectura de la începutul secolului al XX-lea nu au putut fi continuate direct după primul război mondial având în vedere eșecul Republicii Sovietice. După activitatea în exil, o parte a Avangardei s-a întors în Ungaria. Studentul Bauhaus Farkas Molnár a construit câteva locuințe unifamiliale și blocuri, și a început înainte de moartea lui prematură biserica Pământul Sfânt care a rămas neîncheiată. Corespunzând celor două faze, înainte de Republica Sovietică și emigrarea ulterioară și după reîntoarcere, Werkbundul maghiar a fost fondat de două ori. Prima fondare se bazează pe inovarea de la începutul secolului a limbajului arhitectural al fațadei. Aceste lucruri au fost cercetate prin consultarea literaturii de specialitate, vizite la expoziții, și lecturarea unor materiale originale interbelice. Articolul încearcă punerea în context a arhitecturii construite a lui Farkas Molnár în ce privește teoriile arhitecturale ale stilului și dezvoltarea teoriei arhitecturale din punctul de vedere al limbajului arhitectural.

Cuvinte cheie: Werkbund, CIAM, Modernism, teoria arhitecturii, limbaj arhitectural

Download:

Publicat în Argument 12/


Alte articole:

Maria Bostenaru Dan
Avangarda în Ungaria partea a II-a: Utopii (2020)