ro | en
ArgumentNr. 11/2019

Duiliu Marcu și Alvar Aalto în patru locuințe

https://doi.org/10.54508/Argument.11.16

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

Lucrarea constă într-o comparație între Alvar Aalto și Duiliu Marcu, prin prisma modului în care cei doi au abordat tema locuirii. Premisa o constituie încercarea de a pune în balanță opera a doi arhitecți contemporani, dar aparținând unor culturi diferite, pentru a readuce în lumină calități ale locuirii specifice arhitecturii lor. Într-o lucrare anterioară am găsit un aspect ce îi leagă pe Marcu și Aalto, anume influența arhitecturii clasice. Ducând mai departe studiul în sfera locuirii, am descoperit că cei doi rezolvă acest program în moduri destul de diferite, fără a fi lipsiți totuși de elemente comune. Am pornit prin a prezenta pe scurt contextele în care Duiliu Marcu și Alvar Aalto au crescut și în care și-au început cariera, atât din perspectiva geo-politică, dar și cea a curentelor arhitecturale ce au caracterizat sfârșitul secolului al XIX-lea. Mai apoi, am realizat două comparații între patru locuințe realizate de aceștia, căutând să compar proiecte realizate în contexte cât mai asemănătoare. Am ales, deci, două locuințe realizate în context urban, și două în care peisajul natural constituie cadrul în care se inserează. Am descoperit, în cele din urmă, principiile care definesc pentru Aalto și pentru Marcu noțiunea de locuire.

Download