ro | en
ArgumentNr. 10/2018

Planificare participativă pentru Dâmbovița

https://doi.org/10.54508/Argument.10.10

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România
  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

Râul Dâmbovița a reprezentat unul din factorii esențiali pentru apariția Bucureștiului. Odată cu lucrările hidrotehnice de la finalul secolului XIX însă, au început etape succesive de transformare a râului într-un element mai degrabă artificial decât natural. Acum, Dâmbovița și splaiurile sale sunt o axă destinată aproape exclusiv traficului auto.

Inițiative din ultimii ani (inclusiv dosarul de candidatură a Bucureștiului pentru competiția la titlul de capitală culturală europeană pentru 2021) au vizat schimbarea percepției locuitorilor asupra râului Dâmbovița. În paralel, de-a lungul Dâmboviței s-au dezvoltat o serie de proiecte, aflate în stadii diferite de maturitate sau chiar implementare, ce relevă importanța axei râului în evoluția Bucureștiului.

Articolul analizează două exemple de reconfigurare a spațiilor publice aflate de-a lungul unor cursuri de apă din Europa (în orașele Poznan și Lyon), subliniind elemente ale proceselor de planificare posibil a fi preluate și adaptate în cazul Bucureștiului.

În acest context, ne propunem colectarea, într-o bază de date online, a proiectelor și inițiativelor punctuale de transformare din preajma râului, dar și dezbateri profesionale menite să conducă la formularea, într-un mod participativ, a unui plan de acțiuni privind modul în care ar putea fi realizată această transformare.

Acest articol este deci mărturia unui proces de pregătire a unui proces de planificare participativă. Considerăm că axa Dâmboviței ar putea fi atât un culoar ecologic, cât și un fir roșu prin oraș care ar putea lega locuri pentru cultură de spații de dezvoltare economică prin intermediul unor spații publice de calitate.

Download


Alte articole

Iulia Simona Floroiu, Radu-Matei Cocheci
Nevoia de optimizare a consumului de spațiu urban. Analiza densității urbane și a modelului de urbanizare în regiunea București-Ilfov, România (2019)