ro | en
ArgumentNr. 10/2018

Calea Moșilor – Un potențial traseu turistic

https://doi.org/10.54508/Argument.10.05

  • / Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România

Rezumat

Calea Moșilor sau Podul Târgului din Afară – a fost și trebuie să redevină un traseu important la nivelul Centrului istoric al Bucureștiului. Valoarea sa culturală, identificată prin clădiri cu semnificație istorică deosebită cum sunt: Biserica Sf. Gheorghe nou, Biserica Sfinților, Biserica Răzvan și Biserica Sf. Gheorghe vechi este evidentă. Traseu tradițional comercial pentru construcțiile încă prezente dar într-o stare avansată de degradare, aveau funcțiunea predilectă de cazare (hanuri) a negustorilor și comercianților veniți la Târgul Oborului.

Identificarea elementelor de valoare precum și a oportunităților de dezvoltare a acestui traseu tradițional este posibilă prin implicarea actorilor politici responsabili în gestionarea recuperării spațiilor cu valoare istorică pentru comunitate.

Pentru această zonă al cărei traseu principal este Calea Moșilor, intervenția majoră trebuie să fie promovarea ei pe traseul turistic al orașului prin dezvoltarea unor funcțiuni care nu creează zgomot, în completarea spațiilor reziduale din fondul construit existent și revitalizând funcțiunile de cazare din trecut care să amintească o anumită atmosferă a locului și continuitatea lui la nivelul orașului.

Download