ro | en
ArgumentNr. 14/2022

Două materiale și povești ale spațiilor lor

https://doi.org/https://doi.org/10.54508/Argument.14.13

 • / dr. arh., Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, RO

Rezumat

Materialul și modul de punere în operă a acestuia sunt definitorii în crearea arhitecturii. Proprietățile diverse, specifice fiecărui material, conturează posibilități structurale diferite și dau naștere unor spații cu trăsături și atmosfere diferite. Spațiul, care nu poate fi disociat de atmosferă (la care contribuie și lumina, sunetul, textura, mirosul, măsura spațiului), ia naștere din punerea în operă a materialului cu ajutorul structurii sau din ridicarea structurii cu ajutorul materialului. Relațiile dintre cele două (material-structură) sunt atât de puternice încât una nu poate să lucreze fără cealaltă.

Studiul de față conturează povestea a două materiale puse în operă similar (prin turnare în straturi), dar care creează spații radical diferite în ceea ce privește atmosfera. Două proiecte de concurs concepute ca proiecte-experiment constituie suportul acestui studiu: un proiect din beton aparent (o propunere pentru o biserică neoprotestantă pe strada Labirint din București) și un proiect din pământ (o propunere de locuință socială în Banat).

Cuvinte cheie

beton, pământ, material, structură, lumină, percepție, atmosferă

Download

Referințe

 1. Bachelard, G. (2003). Poetica spațiului. (I. Bădescu, Trans.). Pitești: Paralela 45.
 2. Deplazes, A. (Ed.) (2005). Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. Basel: Birkhäuser.
 3. Dethier, J. (2020). The Art of Earth Architecture: Past, Present, Future. North America: Princeton Architectural Press Gheorghiu, T. O. (2009). Așezări umane. Vol. II. Timișoara: Editura ArtPress.
 4. Heidegger, M. (1995). Originea operei de artă. (T. Kleininger, G. Liiceanu, Trans.). București: Humanitas.
 5. Iacob, R.A. (2021). Pus deoparte. Spațiul de cult neoprotestant. București: Editura Universitară „Ion Mincu”.
 6. Jodidio, P. (2018). Contemporary Concrete Buildings. Köln: Taschen.
 7. Mileto C., Vegas F., García Soriano L. & Cristini V. (Eds.) (2015). Earthen Architecture: Past, Present and Future. London: CRC Press.
 8. Mogetta, M. (2021). The Origins of Concrete Construction in Roman Architecture: Technology and Society in Republican Italy. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Norberg-Schulz, C. (1979). Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
 10. Pallasmaa, J. (2015). Privirea care atinge: arhitectura și simțurile. (A. Pandele, Trans.). București: Editura Fundației Arhitext design.
 11. Pérez-Gómez, A. (2018). Consonanțe. Semnificația arhitecturală după crizele științei moderne. (A. Pandele, Trans.). București: Editura Fundației Arhitext design.
 12. Turner, W. H. (1979). From Temple to Meeting House. The Phenomenology and Theology of P!aces of Worship. The Hague: Mouton Publishers.
 13. Von Meiss, P. (2015). De la formă la loc + tectonica. O introducere în studiul arhitecturii. (A. M. Hariton, Trans.). București: Editura Capitel Avangarde.
 14. Zumthor, P. (2019). Atmosfere. (Ș. Vianu, A. Pandele, Trans.). București: Editura Fundației Arhitext design.