ro | en
ArgumentNr. 12/2020

Ciclul de influenţe dintre spaţiul conţinător Şi spaţiul conţinut

https://doi.org/10.54508/Argument.12.15

  • / stud. urb., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO

Rezumat

Contextul spaţiului construit, deţinător de influenţe asupra viitorului spaţiu, reprezintă, de fapt, punctul de plecare al acestuia, ce impune un echilibru între noul obiect şi locul său de amplasare. Acest echilibru, constituit prin compromis, apare prin armonizarea clădirii la context sau, printr-o influenţă inversă, prin armonizarea contextului la noua realitate impusă de obiect.

Armonizarea spaţiului construit cu contextul şi, în special, modalitatea inversă prin care spaţiul se modifică prin introducerea unui nou element, au fost îndelung timp ignorate, începând cu perioada modernă, fără a fi luat în considerare procesul continuu de transformare prin care trece spaţiul.

Articolul de faţă îşi propune să explice procesul prin care contextul existent impune o serie de caracteristici noilor dezvoltări urbane sau obiecte de arhitectură şi, mai apoi, să contureze maniera în care procesul de condiţionare devine unul invers, de la obiect către context, conducând astfel către un ciclu de influenţe, într-o manieră dinamică. Pentru aceasta a fost realizată o analiză a modului de înţelegere a contextului în diferite perioade istorice şi de către diferiţi specialişti, dar şi a modului în care acesta interacţionează, sau nu, cu un spaţiu nou conţinut, fiind oferite exemple de asemenea influenţe şi interacţiuni. Astfel, relaţia între cele două este, după cum vom vedea, una ce impune o continuă schimbare, iar acestea trebuie înţelese în mod sistemic drept un tot unitar.

Cuvinte cheie

context, conţinut, conţinător, influenţă inversă, regenerare

Download