ro | en
ArgumentNr. 12/2020

Conceptul de mediu construit activator pentru persoane vârstnice cu tulburări neurocognitive într-o perspectivă interdisciplinară

https://doi.org/10.54508/Argument.12.05

  • / șef de lucrări. dr. arh., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO
  • / dr. psih. cl., Clinica de Recuperare Medicală, Spitalul Universitar de urgență „Elias”, București, RO
  • / dr. C.S.III, biol., Clinica de Recuperare Medicală, Spitalul Universitar de urgență „Elias”, București, RO
  • / kinetoterapeut, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Spiru Haret, București, RO
  • / asist. dr. med., Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, RO

Rezumat

În contextul trendului ascendent de îmbătrânire a populației crește și numărul persoanelor afectate de tulburări neurocognitive (TNC), cea mai cunoscută fiind demența de tip Alzheimer. Menținerea pentru cât mai mult timp a unei calități cât mai bune a vieții la acești pacienți depinde foarte mult și de mediul construit, în acest sens vorbim despre medii construite activatoare.

Lucrarea are ca obiectiv explicitarea conceptului de mediu construit activator dedicat persoanelor vârstnice cu tulburări neurocognitive (MCAtn) cu aplicație pe centre rezidențiale pentru seniori de tip nursing-home și respiro.

Cercetarea de față investighează interdisciplinar conceptul MCAtn, interferând opiniile a cinci specialiști: arhitect, medic, psiholog, biolog și kinetoterapeut. Am analizat critic principiile MCAtn dintr-o perspectivă integrativă, pornind de la expertiza autorilor și folosind ca instrument judecata de valoare. Pentru a structura analiza asupra conceptului MCAtn am folosit setul de 10 principii formulate de Fleming et al în World Alzheimer Report 2020. În explicitarea celor 10 principii am utilizat metoda studiului de caz, analizând centre pentru seniori care oferă asistență de lungă durată.

Un mediu construit activator dedicat persoanelor vârstnice cu TNC se bazează pe o serie de principii: reducerea discretă a riscurilor, scară redusă (cămine / centre de zi), facilitarea accesului vizual, managementul nivelelor de stimulare, încurajarea exercițiului fizic și a implicării în activități, menținerea / crearea unui spațiu familiar, conturarea unor ipostaze spațiale pentru interacțiune / retragere (acasă / cămin / comunitate) și nu în ultimul rând, design în concordanță cu viziunea asupra vieții.

Conturarea MCAtn este rezultatul unei munci de echipă, interdisciplinare. Un design pe principii dementia-friendly este un cumul atent gestionat care creează un echilibru optim de stimulare a persoanei vârstnice cu TNC. Un spaţiu activator pentru o persoană vârstnică cu TNC oferă o stimulare multisenzorială. MCAtn va contribui la menținerea indepedenței pentru cât mai mult timp a persoanelor cu TNC.

Cuvinte cheie

dementia-friendly, mediu construit activator, arhitectură, calitatea vieții, interdisciplinaritate

Download