ro | en
ArgumentNr. 12/2020

Contextul urban, straturile interpretării și tactica poché

https://doi.org/10.54508/Argument.12.02

  • / conf. dr. arh., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, RO

Rezumat

Pe fondul nevoii de a înțelege adecvat orașul cu instrumente teoretice coerente, în cadrul activității de atelier a anului III 2019-2020, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, am sintetizat un demers al cartării și interpretării contextului pentru un proiect dedicat spațiului public. Scopul a vizat deopotrivă descoperirea operativității teoriei de arhitectură (teoria ca furnizor de instrumente conceptuale de lucru), dar și limitările etice ale valorizării locului în activitatea de proiectare, reparcurgând orizonturi metodologice căzute în uitare, continuând și îmbogățind o tradiție care cultivă forma urbană ca liant între arhitectură și urbanism, între semnificația arhitecturii pentru oraș și ideea orașului ca arhitectură, înțeleasă printr-o raționalitate depotențată și poetică.

Cartografierea metodologică „de bibliotecă”, a permis întocmirea unei hărți mentale a discursurilor și conceptelor teoretice capabile să motiveze demersul contextualist al proiectării de arhitectură. Metodologia apare astfel ca o trusă cu unelte dintr-o perspectivă pragmatistă, completată de cadrul hermeneutic capabil să reveleze semnificațiile cu filtre fenomenologice și pe baza unei experiențe concrete a amplasamentului. Răspunsul prin proiect survine în urma interpretării orașului la patru niveluri: tipologie, fragmente urbane, temporalitate și semnificație.

În concluzie, având drept context zona bulevardului Bucureștii Noi și tema camerelor publice urbane, am urmărit o strategie a interpretării contextului inspirată de tactica poché: o tehnică de prezentare grafică a planurilor și secțiunilor folosită în sec. al XIX-lea la École des Beaux-Arts Paris, pe baza procedeelor dezvoltate încă din vremea Renașterii și Barocului, evidențiind camerele principale ca figuri geometrice regulate pe fondul zonelor de servicii, dar și adaptarea partiului arhitectural la neregularitățile contextului urbanistic. Interpretarea multistratificată a scos la lumină un spectru inedit de posibilități pentru intervenția de arhitectură, dar și limitările acesteia, filtrate de atitudinea etică explicită asupra unui cartier cu o identitate remarcabilă.

Cuvinte cheie

contextualism, loc, interpretarea orașului, poché

Download